Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

  20.07.2016:
  Bude mít novela zákona o dani z nabytí vliv na ceny nemovitostí?

  15.07.2016:
  Novela daně z nabytí nemovitosti prošla senátem. Od kdy bude platit a na co si dát pozor?

  22.06.2016:
  Objem hypoték v květnu překonal 20 miliard. Jaký lze očekávat vývoj úrokových sazeb v dalším období?

  13.06.2016:
  Jak se dotkne nový zákon o úvěru trhu s nemovitostmi?

  07.06.2016:
  Ceny bytů rostou meziročně o 10 procent

  06.06.2016:
  Zvýší nový zákon o úvěru sazby hypoték?

  01.06.2016:
  Správný čas na investici do rekreačního objektu

  26.05.2016:
  Na zaplacení daně z nemovitých věcí zbývá necelý týden

  >>Archiv aktualit<<

Reklama

Home > Poradna > Převod bytové jednotky

Převod bytové jednotky

Nejdříve vysvětlím několik pojmů. Podle zákona o vlastnictví bytů je bytem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. Každý byt má určitou podlahovou plochu. Je to součet podlahových ploch všech místností, včetně těch, které tvoří příslušenství bytu. Toto příslušenství může být umístěno i mimo byt. Jedná se například o sklep. Důležitým slovem je zde „místnost“. Z toho vyplývá, že do podlahové plochy bytu se nezapočítávají balkony, terasy a lodžie, i když patří jen k jednomu bytu a jsou určeny k výhradnímu užívání jeho majiteli. Přímo v zákoně se uvádí, že balkony, terasy a lodžie jsou společnými částmi domu.

 

Mezi další společné části domu patří základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny a vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, i když se nacházejí mimo dům, drobné stavby, které jsou příslušenstvím domu a společná zařízení domu (vybavení společné prádelny apod.).

 

Při prodejích bytů by se měl každému kupujícímu dostat do rukou dokument, který se nazývá Prohlášení vlastníka budovy. Je to dokument, který vznikne v době, kdy jsou v domě vymezeny jednotlivé bytové jednotky. Prohlášení vlastníka nechává zpracovat tedy původní majitel celého domu. To je pak povinnou přílohou k návrhu na vklad do katastru nemovitostí při prodeji prvního bytu v domě. K Prohlášení je nutné přiložit půdorysy všech podlaží, které určují polohu bytů a polohu společných částí domu a musí zde být uvedeny údaje o podlahových plochách jednotek.  

 

Prohlášení vlastníka musí mít písemnou formu. Určuje, které části budovy se stanou byty a které společnými částmi domu. Je stanoveno zákonem, co všechno musí Prohlášení obsahovat. Je to především označení budovy a jednotek dle katastru nemovitostí, jejich umístění, popis, příslušenství, podlahová plocha, vybavení. Dále určení společných částí budovy a stanovení spoluvlastnických podílů vlastníků jednotlivých bytů. Patří sem i označení pozemku podle katastru nemovitostí, práva a závazky, která se vážou k budově a k pozemku, a která přejdou při převodu z vlastníka budovy na vlastníky jednotek.

 

Nezbytnou součástí Prohlášení jsou pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na správu, údržbu a opravy domu, pravidla pro správu společných častí domu a určení osoby, která bude mít správu na starosti.  Vlastnictví jednotky vzniká několika způsoby: výstavbou jednotky provedenou na základě smlouvy o výstavbě, vkladem Prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí, na základě dohody spoluvlastníků budovy, na základě vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo vypořádání společného jmění manželů.

 

Doporučujeme

!!! PRODÁNO !!!
Prodej prostorného rodinného domu se zahradou - k.ú. Mirochov, obec Chlum u Třeboně

číslo : 347

Přízemní prostorný rodinný dům s částečně obytným podkrovím, garáží a zahradou o vým. 2987 m2 se na ...

Prodej 1 990 000,–Kč

Anketa

V jaké cenové relaci byste v současné době mohli financovat pořízení svého bydlení?

Reklama


 


 


 

blog bloger.cz

Články v tisku

   Týdeník